Voss 1940

Voss 1940

Fra fars album. Fotograf :ukjent.

Voss 1940

Fra fars album. Fotograf ukjent.

Voss 1940

Fra fars album. Fotograf:ukjent

Voss 1940

Fra fars album. Fotograf: ukjent.

Voss 1940

Bilde fra fars album. Fotograf ukjent.